ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ มหัสจรรย์ Vietnam ญาตราง - ดาลัด by Bangkok Airways 4 วัน 3 คืน
BT-VN10PG : เวียดนามใต้ มหัสจรรย์ Vietnam ญาตราง - ดาลัด BY PG

4 วัน 3 คืน

สวนสนุกวินเพิร์ลตลาดญาตราง วัดลองเซินปราสาทโพนครดาลัดช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าวัดตั๊กลัมพระราชวังฤดูร้อนCRAZYHOUSEทุ่งดอกไฮเดรนเยีย โบสถ์หินญาตรางตลาดDAMร้านSANEST
สวนสนุกวินเพิร์ล ตลาดญาตราง
วัดลองเซิน ปราสาทโพนคร ดาลัด ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า
นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน CRAZY HOUSE ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
โบสถ์หินญาตราง ตลาด DAM ร้าน SANEST

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามใต้ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน