จองทัวร์

รหัสทัวร์ 18228 ZPEK08 : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้ [เลทส์โก กำแพงหมื่นลี้] BY TG
6 วัน 4 คืน

( พีเรียดนี้เต็ม หรือปิดกรุ๊ปไปแล้วค่ะ )