จองทัวร์

รหัสทัวร์ 17030 Super Save ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก & หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน BY 8L
5 วัน 4 คืน

( พีเรียดนี้เต็ม หรือปิดกรุ๊ปไปแล้วค่ะ )