Posted on

“ภูเขาเจ็ดสี” ตงชวน ผืนดินสีแดงที่น่าไปสัมผัส

อยากจะชวนไปเที่ยว “คุนหมิง”  นครที่โดนขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” ก็เพราะว่าบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดปี โดยอยู่ที่ 15-18 องศาเท่านั้น แค่อากาศที่ได้สัมผัสก็น่าไปแล้วใช่ไหมหล่ะ Continue reading “ภูเขาเจ็ดสี” ตงชวน ผืนดินสีแดงที่น่าไปสัมผัส