Posted on

บุโรพุทโธ..เมืองไทย เที่ยวร้อยเอ็ดฟีลอินโด

วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันที่ บุโรพุทโธ…เมืองไทย เที่ยวร้อยเอ็ดให้ฟิลเหมือนไปอินโดนีเซีย ถ้าใครอยากไปบุโรพุทโธที่ประเทศอินโดนีเซีย ก็สามารถมาเที่ยวที่ร้อยเอ็ดก็ได้สวยเหมือนกับที่อินโดนีเซียแน่นอน ที่วัดป่ากุง นั่นเอง!

วัดป่ากุ้ง หรือ วัดประชาคมวนาราม ตั้งอยู่ที่ จ.ร้อยเอ็ด เป็นวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นบุโรพุทโธเมืองไทย เนื่องจากภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานที่สวยงาม และยิ่งใหญ่โดยการสร้างได้จำลองแบบมาจาก บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมหาเจดีย์หินทราย มีทั้งหมด 7 ชั้น