รวมทัวร์ แพ็คเกจ โรงแรมในประเทศ เราเที่ยวด้วยกัน

ลูกค้ายูนิไทยทริป สามารถใช้สิทธิ์ "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้แล้วจ้า ดูโปรแกรมที่ร่วมรายการตามด้านล่างได้เลย

ขยายระยะเวลาโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ถึง 31 มกราคม 2564


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

เราเที่ยวด้วยกัน ลด 40% ใช้ด่วนก่อนสิทธิ์หมด

เราเที่ยวด้วยกัน ลด 40% ใช้ด่วนก่อนสิทธิ์หมด
เราเที่ยวด้วยกัน หนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร หรือธุรกิจการบิน เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างงาน รวมถึงช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการ


- ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประชาชน
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ณ วันที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์)
หมายเหตุ : เราจะสามารถใช้สิทธิได้เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว โดยสามารถใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

ระยะเวลาในการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน


- สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

เราเที่ยวด้วยกัน

สนับสนุนอะไรบ้าง?

ค่าโรงแรมที่พัก


- สนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พัก/ห้อง/คืน ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
- จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
- หากจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ

ค่าอาหาร และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว


- สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท/ห้อง/คืน เมื่อ Check in โรงแรมสำเร็จ
- จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน Check in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน Check Out
- คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดยเราจะชำระ 60% และรัฐจะสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ค่าตั๋วเครื่องบิน


- ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร / 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
- สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
- เราต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋ว และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง Check in และ Check out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการ
- ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
- วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน Check in หรือ Check out โรงแรมที่จองไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65