รวมทัวร์ แพ็คเกจ โรงแรมในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย

Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์เที่ยวไทย ใช้ยังไง เช็คทางนี้เลย

ทัวร์เที่ยวไทย เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดขึ้น เพื่อกระตุ้นเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทัวร์เที่ยวไทย

คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมโครงการ


- ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย และต้องมีบัตรประชาชน
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ณ วันที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิ์)
- ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้

ทัวร์เที่ยวไทย

ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย

- สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2565

สนับสนุนอะไรบ้าง?

ค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว

- สนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท / สิทธิ
- กำหนด 1 สิทธิ / คน จำนวน 1 ล้านสิทธิ