ทัวร์ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย อิตาลี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย เช็ก ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์อิตาลี ออสเตรีย เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ออสเตรีย


Filter Tick Box : กดที่เครื่องหมาย ✔️ เลือกได้ตามหมวดต่างๆ ที่ท่านต้องการ
ทัวร์ (เที่ยว + ที่พัก + การเดินทาง)  แพ็คเกจ (เที่ยว + ที่พัก)  โรงแรม (เฉพาะที่พัก)

ออสเตรีย Austria ดินแดนที่ใคร..ก็ตกหลุมรัก

ออสเตรีย Austria ดินแดนที่ใคร..ก็ตกหลุมรัก
ออสเตรีย มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐออสเตรีย ตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออก
มีเมืองหลวงคือ เวียนนา มีอาณาเขตติดกับประเทศเยอรมนี , เช็กเกีย , สโลวาเกีย , ฮังการี , สโลวีเนีย , อิตาลี , สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตล์

ฤดูกาลของ “ออสเตรีย


- ฤดูใบไม้ผลิ (ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 7 – 15 องศา
- ฤดูร้อน (ช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 26 องศา ช่วงเดือนสิงหาคม มีอากาศร้อนถึง 30 – 35 องศา
- ฤดูใบไม้ร่วง (ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 7 – 12 องศา
- ฤดูหนาว (ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย (-3) – 2 องศา ช่วงเดือนมกราคม มีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิเต็มที่ -20 องศา

พิกัดแผนที่ออสเตรีย: https://goo.gl/maps/rjdUy9bHXfPDaM3T6

ที่เที่ยวห้ามพลาด

Hallstatt ฮัลล์สตัทท์ ทัวร์ออสเตรีย

Hallstatt เมืองฮัลล์สตัทท์

เมืองฮัลล์สตัทท์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO อยู่ที่ประเทศ ออสเตรีย ด้วยความที่เป็นเมืองชนบทเล็ก ๆ ที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และมีทัศนียภาพที่สวยงาม สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในแต่ละฤดูก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป บอกเลยว่าต้องมาให้ได้


Hofburg Palace พระราชวังฮอฟบวร์ก ทัวร์ออสเตรีย

Hofburg Palace พระราชวังฮอฟบวร์ก

เป็นพระราชวังเดิมของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ในกรุงเวียนนา ออสเตรีย ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1275 มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีความงามด้านสถาปัตยกรรม นอกจากจะเป็นพระราชวังที่เก่าแก่แล้วยังเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย


Innsbruck เมืองอินส์บรูค ทัวร์ออสเตรีย
Innsbruck เมืองอินส์บรูค ทัวร์ออสเตรีย

Innsbruck เมืองอินส์บรูค

เมืองอินส์บรูคนับว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของออสเตรีย มีอีกชื่อหนึ่งว่า เมืองหลวงเทือกเขาแอลป์ เพราะเป็นจุดพักระหว่างเดินทางไปบนเทือกเขาแอลป์ วิวหลักล้านมาก! เพราะล้อมรอบไปด้วยภูเขา บ้านแต่ละหลังในเมืองเป็นสีพาสเทล สวยงามมาก


St.Stephen’s Cathedral มหาวิหารเซนต์สตีเฟน ทัวร์ออสเตรีย

St.Stephen’s Cathedral มหาวิหารเซนต์สตีเฟน

มหาวิหารสไตล์โกธิค มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความสำคัญ นับว่าเป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งของกรุงเวียนนา ออสเตรีย มีลักษณะเป็นหอคอยทรงแหลมสูง ตัวหลังคาถูกตกแต่งให้มีลวดลายงดงาม


Schoenbrunn Palace พระราชวังเชินบรุนน์ ทัวร์ออสเตรีย
Schoenbrunn Palace พระราชวังเชินบรุนน์ ทัวร์ออสเตรีย

Schoenbrunn Palace พระราชวังเชินบรุนน์

พระราชวังแห่งนี้เป็นการจำลองพระราชวังแวร์ซายน์ของประเทศฝรั่งเศสมา แต่มีขนาดที่เล็กกว่า เป็นสถานที่ที่เก็บรวบรวมผลงานศิลปะ เดิมเคยเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของโลก! และยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา ออสเตรีย