1. ญี่ปุ่น
16 – 20 ต.ค
26,876 19,999
2. ญี่ปุ่น
29 ต.ค – 02 พ.ย
26,876 19,999
3. เกาหลี
รหัส 15692: KRWE61 : Korea Promotion BY TW
24 – 28 ก.ย
8,988
4. เกาหลี
รหัส 15692: KRWE61 : Korea Promotion BY TW
25 – 29 ก.ย
8,988
5. เกาหลี
รหัส 15692: KRWE61 : Korea Promotion BY TW
26 – 30 ก.ย
8,988
6. มาเลเซีย
14 – 16 พ.ย
11,444
7. เวียดนาม
25 – 28 ก.ย
11,899 9,999
8. เวียดนาม
30 ก.ย – 02 ต.ค
10,989 8,999
9. ตุรกี
27 ก.ย – 05 ต.ค
29,900 25,900
10. เกาหลี
24 – 28 ก.ย
14,999 7,999
11. ญี่ปุ่น
25 – 29 ก.ย
23,999 19,999
12. เกาหลี
รหัส 13434: Enjoy Summer In Korea BY LJ
23 – 27 ก.ย
15,999 8,999
13. เกาหลี
รหัส 13434: Enjoy Summer In Korea BY LJ
25 – 29 ก.ย
15,999 9,999
14. เกาหลี
22 – 26 ก.ย
14,900 7,977
15. เวียดนาม
27 – 29 ก.ย
10,999 9,988
16. เวียดนาม
01 – 04 ต.ค
11,999 9,988
17. เกาหลี
25 – 28 ก.ย
11,100 9,599
18. เกาหลี
26 – 29 ก.ย
11,400 9,899
19. เกาหลี
27 – 30 ก.ย
11,400 7,899
20. เกาหลี
28 ก.ย – 01 ต.ค
11,100 9,599
21. เกาหลี
29 ก.ย – 02 ต.ค
10,800 9,299
22. ไต้หวัน
28 ก.ย – 01 ต.ค
10,555 8,499
23. พม่า
28 – 29 ก.ย
6,996 5,995
24. เวียดนาม
05 – 08 ต.ค
13,899 11,888
25. เวียดนาม
27 – 29 ก.ย
9,499 8,888
26. ญี่ปุ่น
10 – 14 ต.ค
25,888
27. ญี่ปุ่น
11 – 15 ต.ค
25,888
28. ญี่ปุ่น
02 – 06 ต.ค
23,989 19,999
29. ญี่ปุ่น
03 – 07 ต.ค
23,989 19,999
30. ฮ่องกง
24 – 26 ก.ย
7,997
31. ฮ่องกง
01 – 03 ต.ค
7,997
32. ฮ่องกง
03 – 05 ต.ค
7,997
33. ญี่ปุ่น
26 – 29 ก.ย
21,999 18,999
34. ญี่ปุ่น
27 – 30 ก.ย
21,999 18,999
35. ญี่ปุ่น
30 ก.ย – 03 ต.ค
22,999 18,999
36. รัสเซีย
30 พ.ย – 05 ธ.ค
43,888
37. รัสเซีย
14 – 19 ธ.ค
44,888
38. จีน
10 – 14 ต.ค
11,999 7,999
39. จีน
11 – 15 ต.ค
12,999 7,999
40. จีน
17 – 21 ต.ค
10,999 9,999
41. ญี่ปุ่น
16 – 20 ต.ค
19,999
42. ญี่ปุ่น
02 – 06 ต.ค
23,888
43. ญี่ปุ่น
06 – 10 พ.ย
36,900
44. เนเธอร์แลนด์
18 – 25 พ.ย
39,900
45. เนเธอร์แลนด์
03 – 10 ธ.ค
39,900
46. พม่า
22 ก.ย
1,991
FULL
47. ฮ่องกง
25 – 27 ก.ย
3,993
48. ฮ่องกง
29 ก.ย – 01 ต.ค
4,994 3,993
49. พม่า
24 ก.ย
2,992
50. จีน
12 – 15 ต.ค
9,999
51. จีน
19 – 22 ต.ค
8,998
52. จีน
20 – 23 ต.ค
8,998
53. จีน
24 – 27 ต.ค
7,977
54. มาเก๊า
22 – 24 ก.ย
5,555
55. เกาหลี
23 – 27 ก.ย
15,999 12,999
56. เกาหลี
25 – 29 ก.ย
16,999 12,999
57. เกาหลี
27 ก.ย – 01 ต.ค
16,999 12,999
58. เกาหลี
24 – 27 ก.ย
14,100 10,999
59. เกาหลี
27 – 30 ก.ย
14,700 11,699
60. เกาหลี
28 ก.ย – 01 ต.ค
14,400 11,399
61. เกาหลี
29 ก.ย – 02 ต.ค
14,400 11,399
62. สิงคโปร์
รหัส 15468: Halloween Bundle Pkg BY 3K
28 – 30 ก.ย
8,888
63. สิงคโปร์
รหัส 15468: Halloween Bundle Pkg BY 3K
05 – 07 ต.ค
8,888
64. ฮ่องกง
01 – 03 ต.ค
6,996
65. เกาหลี
01 – 04 ธ.ค
12,700 9,200
66. มาเลเซีย
รหัส 14444: Superb Motogp Sepang BY MH
02 – 04 พ.ย
8,765
67. ญี่ปุ่น
28 ต.ค – 01 พ.ย
19,888
68. ญี่ปุ่น
31 ต.ค – 05 พ.ย
24,888
69. เกาหลี
รหัส 15413: Ultra Seoul Good BY LJ
24 – 28 ก.ย
11,900 9,800
70. ฮ่องกง
01 – 03 ต.ค
8,998 7,997
71. ฮ่องกง
03 – 05 ต.ค
9,999 7,997
72. พม่า
04 – 06 ต.ค
9,997
73. พม่า
12 – 14 ต.ค
12,997
74. ญี่ปุ่น
03 – 07 ต.ค
29,999 28,999
75. ฮ่องกง
24 – 28 ก.ย
6,996 5,995
76. พม่า
05 – 06 ต.ค
6,666
77. เวียดนาม
27 – 30 ก.ย
10,999 9,999
78. พม่า
29 ก.ย – 01 ต.ค
8,999 7,977
79. เกาหลี
25 – 29 ก.ย
11,999 8,888
80. เกาหลี
01 – 05 ต.ค
15,999 10,999
81. เกาหลี
01 – 06 ต.ค
13,999 10,999
82. เกาหลี
02 – 07 ต.ค
13,999 12,999
83. เกาหลี
03 – 08 ต.ค
13,999 12,999
84. เกาหลี
04 – 09 ต.ค
13,999 12,999
85. ญี่ปุ่น
09 – 13 ต.ค
24,999 19,999
86. ญี่ปุ่น
16 – 20 ต.ค
22,999 21,999
87. เกาหลี
22 – 26 ก.ย
14,400 8,999
88. ฮ่องกง
26 – 28 ก.ย
10,901 9,999
89. ฮ่องกง
28 – 30 ก.ย
11,911 9,999
90. เวียดนาม
01 – 04 ต.ค
12,999 9,988
91. กัมพูชา
27 – 29 ก.ย
7,999
92. กัมพูชา
12 – 14 ต.ค
8,999
93. พม่า
12 – 13 ต.ค
7,997
94. พม่า
18 – 19 ต.ค
6,997
95. พม่า
25 – 26 ต.ค
6,997
96. พม่า
22 – 24 ก.ย
9,999
97. จีน
27 – 30 ก.ย
9,888 7,888
98. จีน
04 – 07 ต.ค
10,888 8,888
99. อินโดนีเซีย
06 – 08 ต.ค
11,999 10,999
100. ฮ่องกง
12 – 15 ต.ค
10,999 8,888
101. เวียดนาม
27 – 30 ก.ย
15,991 13,991
102. พม่า
02 – 04 พ.ย
9,999
103. พม่า
16 – 18 พ.ย
8,888
104. พม่า
04 – 06 ต.ค
11,900 9,988
105. มาเลเซีย
09 – 11 ต.ค
10,999 9,999
106. ญี่ปุ่น
10 – 14 ต.ค
25,888
107. ญี่ปุ่น
12 – 16 ต.ค
25,888
108. ญี่ปุ่น
13 – 17 ต.ค
25,888
109. จีน
12 – 15 ต.ค
12,921
110. จีน
19 – 22 ต.ค
11,911
111. จีน
20 – 23 ต.ค
11,911
112. จีน
25 – 28 ต.ค
11,911
113. จีน
12 – 16 ต.ค
17,771
114. จีน
13 – 17 ต.ค
17,771
115. จีน
21 – 25 ต.ค
17,771
116. จีน
26 – 30 ต.ค
17,771
117. จีน
28 ต.ค – 01 พ.ย
17,771
118. ไต้หวัน
01 – 03 ต.ค
9,888 8,988
119. ไต้หวัน
08 – 10 ต.ค
9,888 8,988
120. ฝรั่งเศส
11 – 18 ต.ค
53,900 50,555
121. สวิตเซอร์แลนด์
31 ต.ค – 07 พ.ย
39,888
122. สวิตเซอร์แลนด์
28 พ.ย – 05 ธ.ค
39,888
123. ญี่ปุ่น
30 ก.ย – 04 ต.ค
21,999 19,987
124. ญี่ปุ่น
01 – 05 ต.ค
22,999 19,987
125. ญี่ปุ่น
30 ก.ย – 04 ต.ค
26,888 23,888
126. ญี่ปุ่น
03 – 07 ต.ค
26,888 23,888
127. ญี่ปุ่น
04 – 08 ต.ค
26,888 23,888
128. ญี่ปุ่น
05 – 09 ต.ค
26,888 23,888
129. จีน
30 ก.ย – 04 ต.ค
12,888 10,888
130. ญี่ปุ่น
26 – 30 ต.ค
25,888 23,888
131. เวียดนาม
25 – 28 ก.ย
11,899 9,999
132. ญี่ปุ่น
รหัส 15654: Komatsu Nagano BY TG
29 ธ.ค – 03 ม.ค
54,900 49,900
133. จีน
22 – 26 ก.ย
13,899 12,899
134. อิหร่าน
11 – 18 ต.ค
54,900 45,900
135. อิหร่าน
27 ธ.ค – 03 ม.ค
54,900 45,900