1. ไต้หวัน
รหัส 12775: Wow Taiwan BY SL
16 – 19 พ.ย
10,999 8,999
2. ญี่ปุ่น
13 – 17 พ.ย
21,888 17,888
3. ญี่ปุ่น
25 – 29 พ.ย
23,999 17,999
4. เกาหลี
18 – 22 พ.ย
11,999 10,999
5. เกาหลี
19 – 23 พ.ย
11,999 10,999
6. ฮ่องกง
29 พ.ย – 01 ธ.ค
13,999 11,999
7. ไต้หวัน
รหัส 12773: Coyote Guru Taiwan BY SL
13 – 17 พ.ย
13,555 9,999
8. เวียดนาม
25 – 27 พ.ย
9,989 8,999
9. พม่า
16 – 18 พ.ย
8,888
10. พม่า
19 พ.ย
2,992
11. พม่า
20 พ.ย
2,992
12. พม่า
26 พ.ย
2,992
13. พม่า
27 พ.ย
2,992
14. เกาหลี
รหัส 14331: Ultra Autumn Seoul Seoul BY LJ
13 – 17 พ.ย
15,888 9,888
15. ตุรกี
21 – 29 พ.ย
32,999 28,999
16. ตุรกี
23 พ.ย – 01 ธ.ค
32,999 28,999
17. ญี่ปุ่น
13 – 17 พ.ย
14,999
18. เกาหลี
13 – 17 พ.ย
15,999 10,999
19. เกาหลี
14 – 18 พ.ย
15,999 10,999
20. มาเก๊า
15 – 17 พ.ย
3,993
21. มาเก๊า
16 – 18 พ.ย
3,993 2,992
22. เกาหลี
14 – 18 พ.ย
13,900 8,999
23. มาเก๊า
14 – 17 พ.ย
10,999 5,555
24. พม่า
19 – 20 พ.ย
7,777 5,998
25. พม่า
26 – 27 พ.ย
7,777 5,998
26. ญี่ปุ่น
14 – 18 พ.ย
24,889 17,999
27. ญี่ปุ่น
02 – 07 ธ.ค
30,888
28. เกาหลี
รหัส 15101: Hot Pro Jeju In November BY 7C
14 – 17 พ.ย
10,800 7,300
29. เกาหลี
รหัส 15101: Hot Pro Jeju In November BY 7C
15 – 18 พ.ย
10,800 7,300
30. เกาหลี
รหัส 15101: Hot Pro Jeju In November BY 7C
16 – 19 พ.ย
10,500 6,888
31. เกาหลี
รหัส 15101: Hot Pro Jeju In November BY 7C
17 – 20 พ.ย
10,400 6,888
32. เกาหลี
รหัส 15101: Hot Pro Jeju In November BY 7C
19 – 22 พ.ย
10,400 6,888
33. เกาหลี
16 – 20 พ.ย
15,999 10,999
34. เกาหลี
14 – 19 พ.ย
16,889 12,999
35. เกาหลี
20 – 25 พ.ย
16,889 12,999
36. เกาหลี
21 – 26 พ.ย
16,889 12,999
37. ไต้หวัน
13 – 17 พ.ย
13,999 10,999
38. เกาหลี
รหัส 16412: First Snow In Seorak BY LJ
13 – 17 พ.ย
9,900 9,888
39. อินโดนีเซีย
20 – 23 พ.ย
14,999 9,999
FULL
40. ญี่ปุ่น
29 ธ.ค – 03 ม.ค
49,999
41. รัสเซีย
24 พ.ย – 01 ธ.ค
49,999 39,999
42. ฮ่องกง
26 – 28 พ.ย
4,999
43. ญี่ปุ่น
13 – 17 พ.ย
20,999 15,999
44. มาเลเซีย
20 – 22 พ.ย
11,999 9,999
45. ญี่ปุ่น
12 – 16 พ.ย
26,888 19,888
46. ญี่ปุ่น
14 – 18 พ.ย
26,888 19,888
47. เวียดนาม
15 – 17 พ.ย
9,499 7,999
48. มาเลเซีย
รหัส 13004: Malaysia Hot Promotion BY MH
29 พ.ย – 01 ธ.ค
9,900 8,999
49. จอร์เจีย
28 ธ.ค – 03 ม.ค
45,876
50. มาเลเซีย
15 – 17 พ.ย
8,999 7,999
51. จีน
19 – 22 พ.ย
9,999 8,999
52. เวียดนาม
20 – 23 พ.ย
11,900 9,900
53. เวียดนาม
24 – 27 พ.ย
11,900 9,900
54. ฮ่องกง
11 – 15 ธ.ค
6,996
55. จีน
14 – 18 พ.ย
10,888 9,888
56. จีน
27 พ.ย – 01 ธ.ค
10,888 9,888
57. เวียดนาม
21 – 24 พ.ย
9,999
58. เวียดนาม
28 พ.ย – 01 ธ.ค
9,999
59. เวียดนาม
12 – 15 ธ.ค
10,999
60. จีน
18 – 23 พ.ย
12,921
61. จีน
01 – 05 ธ.ค
9,999
62. จีน
15 – 19 ธ.ค
9,999
63. เกาหลี
14 – 18 พ.ย
15,999 10,999
64. เวียดนาม
28 พ.ย – 01 ธ.ค
11,989 10,999