1. มาเก๊า
25 – 27 ก.ค
5,999 5,888
2. ญี่ปุ่น
26 – 30 ก.ค
28,999 22,999
3. ญี่ปุ่น
26 – 30 ก.ค
29,888 23,888
4. ญี่ปุ่น
26 – 30 ก.ค
31,999 25,999
5. ญี่ปุ่น
26 – 29 ก.ค
28,999 23,999
6. มาเลเซีย
26 – 29 ก.ค
19,999 15,999
7. มาเลเซีย
26 – 29 ก.ค
13,999 9,999
8. ญี่ปุ่น
26 – 30 ก.ค
30,888 19,888
FULL
9. ญี่ปุ่น
26 – 30 ก.ค
27,888 23,888
10. ไต้หวัน
26 – 30 ก.ค
17,999 16,999
11. ไต้หวัน
26 – 29 ก.ค
20,990 15,990
12. เวียดนาม
27 – 30 ก.ค
19,999 14,999
13. ญี่ปุ่น
27 – 31 ก.ค
29,888 23,888
14. ไต้หวัน
27 – 30 ก.ค
20,999 16,999
15. ญี่ปุ่น
27 – 31 ก.ค
33,999 25,999
16. ฮ่องกง
27 – 29 ก.ค
19,999 16,999
17. จีน
27 ก.ค – 01 ส.ค
17,900 10,900
18. จีน
27 ก.ค – 01 ส.ค
25,999 19,999
19. ญี่ปุ่น
27 – 31 ก.ค
29,888 21,888
FULL
20. ญี่ปุ่น
27 – 30 ก.ค
29,888 21,888
21. จีน
27 ก.ค – 01 ส.ค
13,331 9,889
22. ญี่ปุ่น
27 – 30 ก.ค
30,990 23,990
23. ฮ่องกง
27 – 30 ก.ค
23,990 20,990
24. ญี่ปุ่น
27 – 31 ก.ค
30,999 23,999
25. ญี่ปุ่น
28 ก.ค – 01 ส.ค
29,888 23,888
26. จีน
28 ก.ค – 02 ส.ค
13,900 10,999
27. ไต้หวัน
28 – 31 ก.ค
20,999 16,999
28. ญี่ปุ่น
28 ก.ค – 01 ส.ค
30,999 23,999
29. ญี่ปุ่น
29 ก.ค – 02 ส.ค
27,888 23,888
30. มาเก๊า
29 – 31 ก.ค
6,588 5,888
31. มาเก๊า
30 ก.ค – 01 ส.ค
5,999 5,888
32. ญี่ปุ่น
30 ก.ค – 06 ส.ค
52,888 45,888
33. ฮ่องกง
30 ก.ค – 01 ส.ค
7,900
FULL
34. จีน
30 ก.ค – 03 ส.ค
20,900 17,999
35. เวียดนาม
01 – 04 ส.ค
14,888 12,888
36. ไต้หวัน
02 – 05 ส.ค
19,999 15,999
37. มาเลเซีย
02 – 04 ส.ค
4,999 4,499
38. จีน
02 – 07 ส.ค
12,888 10,888
39. ไต้หวัน
03 – 06 ส.ค
18,999 15,999
40. มาเลเซีย
03 – 05 ส.ค
4,999 4,499
41. จีน
03 – 08 ส.ค
17,888 15,888
42. เวียดนาม
03 – 06 ส.ค
16,888 14,888
43. ญี่ปุ่น
04 – 08 ส.ค
27,999 24,999
44. จีน
05 – 09 ส.ค
7,777 6,998
45. ไต้หวัน
06 – 09 ส.ค
16,999 15,999
46. จีน
06 – 10 ส.ค
16,888 14,555
47. จีน
07 – 12 ส.ค
12,888 10,888
48. จีน
07 – 12 ส.ค
31,999 23,999
49. ญี่ปุ่น
07 – 12 ส.ค
59,900 57,900
50. ญี่ปุ่น
07 – 12 ส.ค
57,900 55,900
51. ญี่ปุ่น
07 – 11 ส.ค
27,990 25,990
52. จีน
08 – 13 ส.ค
25,999 20,999
53. จีน
08 – 13 ส.ค
18,888 16,888
54. ฮ่องกง
08 – 10 ส.ค
19,900 18,900
55. ไต้หวัน
08 – 12 ส.ค
22,900 19,900
56. คาซักสถาน
08 – 14 ส.ค
43,333 39,999
57. เวียดนาม
09 – 12 ส.ค
19,999 17,999
58. ไต้หวัน
09 – 12 ส.ค
21,999 19,999
59. จีน
09 – 14 ส.ค
31,999 23,999
60. จีน
09 – 14 ส.ค
29,900 28,900
61. ไต้หวัน
09 – 13 ส.ค
22,900 19,900
62. เวียดนาม
09 – 11 ส.ค
14,888 12,888
63. มาเลเซีย
10 – 12 ส.ค
5,999 5,499
64. จีน
10 – 15 ส.ค
18,888 16,888
65. ตุรกี
10 – 18 ส.ค
31,999 28,888
66. เวียดนาม
10 – 13 ส.ค
12,888 10,888
67. จีน
10 – 15 ส.ค
13,331 9,889
68. จีน
11 – 16 ส.ค
24,900 19,900
69. จีน
13 – 17 ส.ค
16,888 14,555
70. เวียดนาม
15 – 18 ส.ค
12,999 11,999
71. จีน
15 – 20 ส.ค
17,888 15,888
72. เวียดนาม
15 – 18 ส.ค
15,888 14,888
73. ฮ่องกง
16 – 19 ส.ค
8,999
74. เวียดนาม
16 – 20 ส.ค
12,990
75. มาเลเซีย
17 – 19 ส.ค
4,999 4,499
76. ตุรกี
17 – 25 ส.ค
30,999 28,888
77. ญี่ปุ่น
17 – 20 ส.ค
24,990
78. จีน
20 – 24 ส.ค
16,888 14,555
79. ญี่ปุ่น
20 – 25 ส.ค
55,900 53,900
80. เกาหลี
รหัส 33852: Seoul Plus+ BY 7C
20 – 23 ส.ค
15,999 10,999
81. เกาหลี
รหัส 33853: Busan Pohang BY 7C
20 – 23 ส.ค
14,999 9,999
82. เวียดนาม
22 – 25 ส.ค
12,999 11,999
83. ฮ่องกง
22 – 24 ส.ค
19,900 18,900
84. จีน
23 – 27 ส.ค
15,900
85. ฮ่องกง
23 – 25 ส.ค
19,888 17,888
86. ฮ่องกง
24 – 27 ส.ค
8,555
87. จีน
24 – 27 ส.ค
17,990 14,990
88. ตุรกี
24 ส.ค – 01 ก.ย
30,999 29,999
89. จีน
27 – 31 ส.ค
16,888 14,555
90. ญี่ปุ่น
28 ส.ค – 01 ก.ย
26,990 24,990
91. ฮ่องกง
29 – 31 ส.ค
19,900 18,900
92. เวียดนาม
30 ส.ค – 03 ก.ย
12,990
93. ไต้หวัน
31 ส.ค – 03 ก.ย
19,999 16,999
94. จีน
31 ส.ค – 03 ก.ย
17,990 14,990
95. จีน
04 – 08 ก.ย
14,900
96. รัสเซีย
04 – 11 ก.ย
47,777 41,111
97. ฮ่องกง
07 – 10 ก.ย
7,777
98. รัสเซีย
08 – 15 ก.ย
47,777 45,555
99. ฝรั่งเศส
10 – 17 ก.ย
69,888 65,888
100. ญี่ปุ่น
11 – 15 ก.ย
25,990
101. ฝรั่งเศส
14 – 22 ก.ย
72,999 64,999
102. รัสเซีย
15 – 22 ก.ย
48,888 45,999
103. นอร์เวย์
17 – 25 ก.ย
79,888 74,888
104. รัสเซีย
18 – 25 ก.ย
47,777 41,555
105. รัสเซีย
22 – 29 ก.ย
49,999 46,999
106. รัสเซีย
25 ก.ย – 02 ต.ค
47,777 41,999
107. ฝรั่งเศส
27 ก.ย – 04 ต.ค
69,999 64,999
108. อียิปส์
27 ก.ย – 03 ต.ค
45,900 43,333
109. สหรัฐอาหรับเอมิเรต
27 ก.ย – 01 ต.ค
23,999 23,333
110. ฝรั่งเศส
28 ก.ย – 06 ต.ค
75,555 69,999
111. รัสเซีย
29 ก.ย – 06 ต.ค
49,999 47,777
112. จอร์เจีย
10 – 15 ต.ค
43,333 39,999
113. จีน
11 – 17 ต.ค
44,900
114. สหรัฐอาหรับเอมิเรต
11 – 15 ต.ค
28,888 27,777
115. ญี่ปุ่น
12 – 17 ต.ค
36,888
116. จอร์เจีย
12 – 17 ต.ค
43,333 39,999
117. จีน
14 – 20 ต.ค
42,900
118. โมรอคโค
18 – 25 ต.ค
49,888
119. จอร์เจีย
19 – 24 ต.ค
43,333 42,222
120. จีน
21 – 27 ต.ค
44,900
121. สหรัฐอาหรับเอมิเรต
23 – 27 ต.ค
28,888 28,888
122. จอร์เจีย
23 – 28 ต.ค
43,333 41,111
123. โมรอคโค
22 – 29 พ.ย
48,888
124. โมรอคโค
04 – 11 ธ.ค
51,111
125. นอร์เวย์
23 ธ.ค – 02 ม.ค
299,999 269,999
126. จีน
25 – 29 ธ.ค
45,888 45,388
127. โมรอคโค
27 ธ.ค – 03 ม.ค
55,555
128. จีน
01 – 05 ม.ค
49,888 49,388
129. จีน
03 – 07 ม.ค
47,888 45,388