1. จีน
22 – 26 เม.ย
10,888 9,888
2. จีน
24 – 28 เม.ย
11,888 9,888
FULL
3. มาเลเซีย
26 – 28 เม.ย
5,999 4,999
4. มาเลเซีย
รหัส 23463: SPHZ-M1 : Cozy - Malaysia BY MH
26 – 28 เม.ย
8,999 8,499
5. จีน
26 – 29 เม.ย
10,900 9,999
6. จีน
27 เม.ย – 02 พ.ค
23,988 22,988
7. จีน
27 เม.ย – 02 พ.ค
19,888 16,888
FULL
8. จีน
27 เม.ย – 02 พ.ค
17,888
FULL
9. เวียดนาม
28 เม.ย – 01 พ.ค
15,777 13,333
10. จีน
28 เม.ย – 03 พ.ค
11,555 10,555
11. จีน
28 เม.ย – 03 พ.ค
23,999 21,999
FULL
12. จีน
29 เม.ย – 05 พ.ค
17,900
13. จีน
29 เม.ย – 05 พ.ค
17,999
14. ญี่ปุ่น
29 เม.ย – 03 พ.ค
31,888
FULL
15. จีน
30 เม.ย – 04 พ.ค
16,888
FULL
16. มาเลเซีย
01 – 04 พ.ค
17,999 15,999
17. มาเก๊า
01 – 04 พ.ค
26,999 18,999
18. จีน
01 – 06 พ.ค
13,900
FULL
19. มาเลเซีย
02 – 05 พ.ค
17,999 15,999
20. เวียดนาม
02 – 05 พ.ค
16,811 13,999
FULL
21. ไต้หวัน
02 – 06 พ.ค
21,990 19,990
22. มาเลเซีย
03 – 05 พ.ค
7,999 6,999
23. มาเลเซีย
03 – 06 พ.ค
17,999
24. เวียดนาม
03 – 06 พ.ค
12,999
25. จีน
03 – 08 พ.ค
22,888 20,888
26. พม่า
04 – 06 พ.ค
13,990 9,990
27. ไต้หวัน
04 – 07 พ.ค
20,990 19,990
28. มอนเทเนโกร
05 – 13 พ.ค
144,999
29. ฮ่องกง
05 – 07 พ.ค
11,911 9,999
30. จีน
06 – 12 พ.ค
17,900
31. มอนเทเนโกร
06 – 15 พ.ค
159,999
32. จีน
07 – 11 พ.ค
17,888
33. มอนเทเนโกร
07 – 12 พ.ค
42,900
34. ญี่ปุ่น
08 – 12 พ.ค
25,999
35. จีน
08 – 13 พ.ค
22,999
36. จีน
08 – 13 พ.ค
23,900
37. ตุรกี
08 – 15 พ.ค
28,888 27,999
38. เวียดนาม
09 – 13 พ.ค
12,999
39. ญี่ปุ่น
09 – 12 พ.ค
29,888 25,888
40. ญี่ปุ่น
09 – 13 พ.ค
25,999
41. จีน
09 – 14 พ.ค
17,888
42. มาเลเซีย
รหัส 23463: SPHZ-M1 : Cozy - Malaysia BY MH
10 – 12 พ.ค
8,999 8,499
43. ญี่ปุ่น
10 – 14 พ.ค
25,999
44. จีน
10 – 15 พ.ค
22,999
45. เวียดนาม
10 – 13 พ.ค
15,888 14,888
46. เวียดนาม
10 – 12 พ.ค
13,888 12,888
47. ตุรกี
10 – 17 พ.ค
32,900 27,999
48. ญี่ปุ่น
11 – 14 พ.ค
29,888 25,888
49. ฮ่องกง
11 – 13 พ.ค
16,888 14,888
50. จีน
12 – 17 พ.ค
24,999
51. สโลวาเกีย
12 – 19 พ.ค
74,888 65,888
52. ญี่ปุ่น
14 – 18 พ.ค
29,888
53. ญี่ปุ่น
14 – 18 พ.ค
25,999
54. ฝรั่งเศส
14 – 21 พ.ค
77,888 69,888
55. สโลวาเกีย
14 – 21 พ.ค
67,888 63,888
56. ฮ่องกง
15 – 16 พ.ค
9,900
57. จีน
15 – 20 พ.ค
23,900 23,900
58. ญี่ปุ่น
15 – 19 พ.ค
25,999
59. ฝรั่งเศส
15 – 22 พ.ค
72,990 69,990
60. มาเลเซีย
17 – 19 พ.ค
5,999 5,499
61. มาเลเซีย
รหัส 23463: SPHZ-M1 : Cozy - Malaysia BY MH
17 – 19 พ.ค
8,999 8,499
62. ฮ่องกง
17 – 19 พ.ค
17,888 12,999
63. ญี่ปุ่น
17 – 21 พ.ค
31,999
64. จีน
17 – 22 พ.ค
24,999
65. ญี่ปุ่น
18 – 22 พ.ค
30,999
66. ญี่ปุ่น
21 – 25 พ.ค
30,999
67. จีน
22 – 26 พ.ค
24,900
68. ญี่ปุ่น
22 – 28 พ.ค
45,888
69. ฝรั่งเศส
22 – 30 พ.ค
84,888 79,888
70. ตุรกี
22 – 29 พ.ค
32,900 29,999
71. ญี่ปุ่น
23 – 27 พ.ค
29,999
72. ฮ่องกง
24 – 26 พ.ค
17,888 12,999
73. ญี่ปุ่น
24 – 28 พ.ค
31,999
74. ญี่ปุ่น
24 – 28 พ.ค
29,999
75. จีน
24 – 29 พ.ค
23,999
76. ฮ่องกง
25 – 27 พ.ค
17,888 12,999
77. ญี่ปุ่น
25 – 29 พ.ค
29,999
78. ตุรกี
25 พ.ค – 02 มิ.ย
30,555
79. นอร์เวย์
28 พ.ค – 04 มิ.ย
81,990 79,990
80. ตุรกี
29 พ.ค – 06 มิ.ย
56,999 41,999
81. ฝรั่งเศส
29 พ.ค – 05 มิ.ย
72,990 69,990
82. สโลวาเกีย
30 พ.ค – 06 มิ.ย
74,888 65,888
83. ญี่ปุ่น
30 พ.ค – 06 มิ.ย
55,888
84. ตุรกี
31 พ.ค – 07 มิ.ย
32,900 30,555
85. ฝรั่งเศส
05 – 12 มิ.ย
77,888 69,888
86. สโลวาเกีย
06 – 13 มิ.ย
69,888 65,888
87. มาเลเซีย
07 – 09 มิ.ย
4,999 4,499
88. ญี่ปุ่น
07 – 11 มิ.ย
26,999
89. ตุรกี
08 – 16 มิ.ย
30,555
90. สโลวาเกีย
11 – 18 มิ.ย
69,888 65,888
91. สโลวาเกีย
13 – 20 มิ.ย
69,888 65,888
92. ตุรกี
รหัส 34087: Turkiye Riviera Antalya BY TG
07 – 15 ส.ค
62,888 42,888
93. ตุรกี
02 – 10 ก.ย
52,990 42,888
94. ตุรกี
02 – 10 ก.ย
59,990 49,990
95. ญี่ปุ่น
19 – 23 ก.ย
29,919