ทัวร์ เกาหลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เกาหลี โซล เกาะนามิ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ by Asiana Airlines 5 วัน 3 คืน
SKS-012 : เกาหลีที่รัก BY OZ

5 วัน 3 คืน

สวนศิลปะ อันยางปาร์ค ล่องเรือเกาะนามิ สะพานกระจก ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง กำแพงเมืองโซล ช้อปปิ้งฮงแด เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)
Day 2 : อินชอน เกาหลีใต้-สวนศิลปะ-อันยางปาร์ค-ล่องเรือเกาะนามิ-สะพานกระจก
Day 3 : ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ออรแกนิก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ย่านอีแทวอน-กำแพงเมืองโซลช้-อปปิ้งฮงแด-คาเฟ่แฮรี่ พอตเตอร์
Day 4 : ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี-หมู่บ้านโบราณฮุกชอน-พระราชวงเคียงบอค-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเมียงดง
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศุนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-อินชอนไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเครื่อง)-สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น …  เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้าเบอร์ … สายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง … กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง … กก.

Day 2 : อินชอน เกาหลีใต้-สวนศิลปะ-อันยางปาร์ค-ล่องเรือเกาะนามิ-สะพานกระจก
01.10 น. บินลัดฟ้าสู่ กรุงโซล โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OZ 742
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.   
นำท่านเดินทางสู่ สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park) ในปี ค.ศ 2005 ทางเมืองอันยางได้มีการจัดโครงการสำหรับศิลปะสาธารณะ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเมืองซึ่งปัจจุบันจะได้พบกับผลงานจินตนาการของศิลปินมากมายทั่วเมืองโดยจุดเด่นที่สุดในเมืองคือสวนศิลปะอันยาง ที่มีศิลปะโดดเด่นผสมผสานเข้ากับธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัว มีศิลปะกว่า 20 จุด ให้ได้ชื่นชมและสนุกสนานไปกับการถ่ายรูป
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูทัคคาบิหรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี (อาหารเลื่องชื่อโดยการนำไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่ำปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีดำคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้าที่ รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ)
นำท่านสู่ เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียงเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามและได้รับความนิยมมากจากกระแสความโด่งดังของภาพยนตร์ซีรีย์เรื่อง “เพลงรักในสายลมหนาว” อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เป็น UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
ชมทัศนียภาพที่สวยงามที่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) สะพานกระจกใสที่อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้ สามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้อย่างชัดเจน
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูโอซัมพลูโกกิ (มีส่วนผสมของปลาหมึกและหมูสามชั้น โดยนำลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ำขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ)
พักที่ Hotel Vella Suite หรือเทียบเท่า

Day 3 :ชมมรดกโลกป้อมปราการฮวาซอง-ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ออรแกนิก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ย่านอีแทวอน-กำแพงเมืองโซลช้-อปปิ้งฮงแด-คาเฟ่แฮรี่ พอตเตอร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเยี่ยมชม ป้อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) ถ่ายภาพด้านนอก ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1794 - 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน (องค์ชายซาโด) ตัวป้อมทอดยาวโอบล้อมตอนล่างของเมืองซูวอนเป็นวงรูปไข่มหึมา ป้อมปราการฮวาซองแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO อีกด้วย นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้วบริเวณลานกว้างจะเป็นสนามยิงธนู นักท่องเที่ยวสามารถลองยิงธนูได้ ด้านหน้าพระราชวังจะมีการแสดงโชว์ เป็นการแสดงการใช้อาวุธต่าง ๆ นักแสดงจะแต่งกายเป็นนักรบเกาหลีโบราณออกมาวาดลวดลายในการต่อสู้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ดาบ หอก และการยิงธนู
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ออร์แกนิก เชิญลิ้มรสสตรอเบอร์รี่ของเกาหลีสดๆในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ความสนุกในการเก็บสตรอว์เบอรี่นั้น คือ การที่ได้มีโอกาสเลือกและลิ้มรสลูกสตรอว์เบอร์รี่อันแสนหอมหวานจากต้นด้วยตัวเอง
ตะลุยสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ครบครันด้วยโซนเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน กิจกรรมแสนสนุกมากมาย และสวนสัตว์ซาฟารีที่พร้อมให้บริการ บอกเลยว่าสวนสนุกแห่งนี้เป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาด การันตีด้วยยอดผู้เข้าชมมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ ที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์แห่งนี้ประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure

โซน American Adventure รวบรวมเครื่องเล่นต่างๆเอาไว้มากมาย และที่ขาดไม่ได้เลยคือ T-Express รถไฟเหาะสุดระทึกที่จะทำให้ต้องหวาดเสียว โซน Zootopia มีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้คุณได้ทำ ทั้งใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่า, ชมการแสดงจากสัตว์ต่าง ๆ และนั่งรถซาฟารีชมรอบๆ โซน Global Fair พบกับสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แบบวิกตอเรีย, ตะวันออก และอินเดียที่ผสมผสานจนเข้ากันลงตัว หยุดแวะที่ Magic Tree ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กับต้นไม้ขนาดยักษ์ที่จะทำให้ท่านดูเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเทพนิยาย โซน Magic Land เป็นโซนที่เหมาะสำหรับครอบครัว หรือมีเด็ก ๆ เดินทางมาด้วย โซน Magic Land เป็นโซนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดสำหรับคุณ! โซน Magic Land นี้ ตกแต่งในธีมแฟนตาซีเหนือจินตนาการ ตามฉบับนิทานในวัยเด็ก โซน European Adventure อยากไปเที่ยวยุโรป ถ่ายรูปกับสวนสวนๆและสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศส อย่ารอช้า มาที่โซน European Adventure พร้อมสัมผัสถึงความสวยงามของดอกไม้ที่บา นสะพรั่งตามฤดูกาลและอาคารต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมสไตล์ดัตช์

เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนช่วงเวลาอันแสนสนุกอิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
นำท่านสู่ ย่านอีแทวอน บริเวณนี้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาก ถ้าอยากเน้นกิน ที่นี่ก็มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย คาเฟ่ฮิปๆ ก็มีหรือถ้าชอบแนวเที่ยวกลางคืน ผับบาร์ คาราโอเกะต่างๆ ก็มีให้เลือกจนละลานตาเช่นกัน หรือถ้าจะเน้นช้อปปิ้ง ที่นี่ก็มีตลาดอิแทวอน เป็นแหล่งรวมสินค้าสารพัดชนิด ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของที่ระลึกราคาไม่แพง รวมๆ แล้วมากกว่าสองพันร้าน และแผงลอยต่างๆ อีกห้าร้อยแผง
กำแพงเมืองโซล ครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นป้อมปราการในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ใช้เป็นสถานที่ที่เที่ยวชมเมืองที่สวยงาม กำแพงเมืองโซลถูกสร้างขึ้นในปี 1396 โดยรอบฮันยาง (ปัจจุบันโซล) ในช่วงราชวงศ์โชซอน (1392-1987) ตัวกำแพงทอดยาว 18.6 กิโลเมตร ตามแนวสันเขาของภูเขาBugaksan Naksan ภูเขาNamsan และ ภูเขาInwangsan และระดับความสูงอยู่ที่ 7 ~ 8 เมตร
ย่านฮงแด เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
พิเศษ!!! …. สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! นำท่านเดินทางต่อไปยัง คาเฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่'คาเฟ่สไตล์แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ เพิ่งเปิดใหม่แบบสด ๆ ร้อน ๆ เลยค่า ตัวร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้นเลย แถมยังมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุมหรือผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้านพร้อมไม้กายสิทธิ์
ค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ ฮงแด
พักที่ Holiday Inn Hongdae หรือเทียบเท่า

Day 4 : ศูนย์เวชชสำอางเกาหลี-หมู่บ้านโบราณฮุกชอน-พระราชวงเคียงบอค-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-เรียนรู้การทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งเมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางค์ผสมสมุนไพรที่ ศูนย์เวชสำอางค์ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณฮุกชอน (Bukchon Hanok Village) คำว่า พุกชน (Bukchon) มีความหมายว่า “หมู่บ้านทางเหนือ” หมู่บ้านแห่งนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย อันเป็นที่ตั้งของ บ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซ็อน ที่มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นชุมชนเก่าซึ่งเคยเป็นพื้นที่ ที่ บ้านส่วนใหญ่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1910 ถึงปี ค.ศ. 1920 รวมไปถึงบ้านที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์เมือง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 วันนี้หลายหลังเปลี่ยนเป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮาส์ ร้านอาหาร และร้านขายชา กาแฟ ให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสัมผัส เรียนรู้ และดื่มด่ำกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ชมสถาปัตยกรรมแบบย้อนยุคของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ใครมาเยือนก็ต้องเดินถ่ายรูปทั่วทั้งตรอกซอกซอยอันคดเคี้ยวและมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชีวิตที่ติดตาตรึงใจ
พระราชวังคย็องบก ตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซ็อน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 โดยช็อง โด-จ็อน และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทำสาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่าย ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อ
เรียนการทำคิมบับ พร้อมทั้ง สวมชุดฮันบก เป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆกรุงโซล
มีจุดถ่ายภาพหลายมุมให้เลือกเช่น เก้าอี้คู่รัก นี่เป็นอีกจุดที่คู่รักนิยมมาถ่ายรูปกัน หรือที่ล็อคกุญแจรูปหัวใจบางคนก็เขียนข้อความไว้ด้วย อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัยและให้ท่าน คล้องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป
จากนั้นแวะ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo , DKNY , Shiseido , Dior และนำท่านเดินทางสู่
นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,  MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
พักที่ Holiday Inn Hongdae หรือเทียบเท่า 

Day 5 : ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศุนย์สุขภาพน้ำมันสนเข็มแดง-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-อินชอนไชน่าทาวน์-หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง-ร้านละลายเงินวอน-ท่าอากาศยานอินชอน (บริการอาหารบนเครื่อง)-สุวรรณภูมิ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวสมุนไพร ในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่
ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง หรือ RED PINE มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรเกรด A ที่ทางรัฐบาลเกาหลีสนับสนุนให้คนเกาหลีได้ทานแต่ของระดับพรีเมี่ยม ช่วยลดอาการเมาค้างได้ดี ด้วยการขับแอลกอฮอร์ออกจากร่างกาย ลด-ต่อต้านอนุมูลอิสระ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (Jimdak) (น่องไก่นึ่งผัดซอสแดงกับวุ้นเส้นเส้นแบนสุดเหนียวนุ่ม)
อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกำเนิดจาก การเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในเมืองอินชอน (Incheon),  จังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do), ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก
หมู่บ้านเทพนยายซงโวลดง เป็นถนนเส้นเล็กๆในเมืองอินชอน ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอนและย่านอินชอนไชน่าทาวน์ เป็นหมู่บ้านหรือย่านชุมชนที่ชาวเมืองร่วมมือกันสร้างสรรค์ภาพวาดจากเทพนิยาย การ์ตูน และลายเส้นสดใสให้กับตัวอาคารที่พักและกำแพงบ้าน จนย่านนี้กลายเป็นสตรีทอาร์ตและแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองอินชอน
อิสระชิอปปิ้งละลายเงินวอนที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่... สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OZ 741
23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 08 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 29,777 -
12 – 16 พ.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 29,777 -
18 – 22 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 28,777 -
25 – 29 พ.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 28,777 -

ทัวร์เกาหลี โซล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเกาหลี ราคาใกล้เคียงกัน