ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ เคมบริดจ์ เเมนเชสเตอร์ แฮร์พอตเตอร์ by Scoot 6 วัน 4 คืน
SUK-02 : อังกฤษ สวย สวย BY TR

6 วัน 4 คืน

เที่ยวเต็มทุกวัน พักใกล้เต็มทุกวัน เช็คอิน เมืองยอร์ค วอร์เนอร์บราเธอร์ #บินตรง #เที่ยวยุโรป #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเครื่อง)
Day 2 : ลอนดอน  –  เคมบริดจ์ ชมเมือง   –  เมืองยอร์ค  –  Shambles Street  -  ตรอกไดแอกอน   
Day 3 : กำแพงเมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต
Day 4 : ลอนดอน – วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ (รวมตั๋ว) – Borough Market - Tower Bridge - Tower of London -พระราชวังบัคคิงแฮม – ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ 
Day 5 : สโตนเฮนจ์ – Roman Bath - ร้านแซลลี่ ลันน์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye - จัตุรัสทราฟัลการ์ - Oxford Street - ลอนดอนแกตวิค
Day 6 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ลอนดอนแกตวิค (บริการอาหารบนเครื่อง)
11.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ R  
ประตูทางเข้าเบอร์ 7 สายการบิน Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20 กก.
14.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน TR 750
20.05 น.   เดินทางถึง   ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.)
ลอนดอน เมืองในฝันของนักเดินทางทั่วโลกที่ผสานความคลาสสิคแบบผู้ดีกับความทันสมัยยุคใหม่ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทั้งสถาปัตยกรรม อาหารและแฟชั่นสุดล้ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก
พักที่   Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า

Day 2 : ลอนดอน  –  เคมบริดจ์ ชมเมือง   –  เมืองยอร์ค  –  Shambles Street  -  ตรอกไดแอกอน   
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง เคมบริดจ์ เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในอังกฤษ สหราชอาณาจักร และเป็นศูนย์กลางการปกครองของเคมบริดจ์เชอร์
เดินทางสู่ เมืองยอร์ค เมืองเล็กๆที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปี นำท่านตะลุย Shambles Street เป็นตรอกที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคกลาง ช่วงศตวรรษที่ 14 อายุมากว่า 2,000 ปี เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างอันเก่าแก่ และยังคงอนุรักษ์คงแบบเดิมไว้อย่างดี
เยี่ยมชม ตรอกไดแอกอน ตรอกที่รับแรงบันดาลใจมาจาก The Shambles ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับจับจ่ายใช้สอยของพ่อมดแม่มด เป็นส่วนในฉากภาพยนตร์ แฮร์รี่ พ็อตเตอร์
เที่ยง/ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่   Travelodge York Central หรือเทียบเท่า

Day 3 : กำแพงเมืองยอร์ค - มหาวิหารยอร์ค - แมนเชสเตอร์ - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินชม กำแพงเมืองยอร์ค กำแพงเมืองโบราณในศตวรรษที่ 14 โครงสร้างโรมันอันเก่าแก่ที่ยังคงสภาพดีอยู่ ชม มหาวิหารยอร์ค มหาวิหารที่สร้างเป็นแบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1408 และมีหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่
เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักเมืองนี้ผ่านสโมรฟุตบอลชื่อดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นำท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้
เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย   
นำท่านสู่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิ้มลอง
ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่   Holiday Inn Express Bicester หรือเทียบเท่า

Day 4 : ลอนดอน – วอร์เนอร์บราเธอร์ แฮรี่พอตเตอร์ (รวมตั๋ว) – Borough Market - Tower Bridge - Tower of London -พระราชวังบัคคิงแฮม – ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทาง วอร์เนอร์ บราเธอร์ เยือนโลกแห่งเวทมนตร์มากที่สุด ทั้งชานชาลาเศษสามส่วนสี่ที่สถานีคิงส์ครอส, สถานีรถไฟใต้ดินเวสต์มินสเตอร์ (ทางเข้ากระทรวงเวทมนตร์), สะพานมิลเลนเนียมที่เหล่าผู้คุมวิญญาณบุกมาโจมตีมักเกิ้ล และสถานที่ที่แฟนแฮร์รี่ทุกคนจะต้องฟินกันสุด ๆ ก็คือ วอร์เนอร์บราเธอร์สตูดิโอแห่งนี้นี่คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในลอนดอน
เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย       
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Borough Market เป็นตลาดค้าส่งและค้าปลีกในเมือง Southwark กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นตลาดอาหารที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในลอนดอน
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอเรีย ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและหรูหราไฮเอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่าร้าน
แนะนำเมนูเบอร์เกอร์ ล็อบสเตอร์
เที่ยง/ค่ำ   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่   ibis London Wembley หรือเทียบเท่า

Day 5 : สโตนเฮนจ์ – Roman Bath - ร้านแซลลี่ ลันน์ - อาคารรัฐสภา หอนาฬิกา Big Ben London Eye - จัตุรัสทราฟัลการ์ - Oxford Street - ลอนดอนแกตวิค
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Salisbury ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล ชม Roman Bath โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันบุกเข้ายึดเกาะอังกฤษ ภายใน Roman Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ำที่ชาวโรมันสร้างขึ้น บ่อนี้ถือว่าเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2. วิหารโรมัน 3. ห้องอาบน้ำของชาวโรมัน และ 4. พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆ
เที่ยง   เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
Sally Lunn's ร้านขนมปังในตำนานที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองบาธ ประเทศอังกฤษ แถมพ่วงหนึ่งตำนานคือหนึ่งในตึกเก่าที่สุดในเมืองเช่นกันสร้างปี1482 ส่วนตัวร้านเปิดมาตั้งแต่ปี1680 เจ้าของร้านSally Lunn คิดค้นขนมปังทรงกลมด้านนอกหนาด้านในเนื้อนุ่มเป็นคนแรกในเมืองแห่งนี้ ( รายการอาหารไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ )
จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่าจะต้องมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กค้ำเพียงข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก จัตุรัสทราฟัลการ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในสงครามนโปเลียนิก ระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปนสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในสงครามนโปเลียนิก ระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน  ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท เป็นถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านค้าประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนด์ราคาถูก ไปจนถึง แบรนด์เนม หรูหรา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

Day 6 : สุวรรณภูมิ (บริการอาหารบนเครื่อง)
16.10 น.   เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 06 พ.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777 FULL
29 พ.ค – 03 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 53,777 FULL
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 55,777 FULL
10 – 15 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777 FULL
24 – 29 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777 FULL
28 ส.ค – 02 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 55,777 FULL
25 – 30 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 55,777 FULL
09 – 14 ต.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 57,777 FULL

ทัวร์อังกฤษ เคมบริดจ์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน