ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ อ๊อกฟอร์ด ไบบิวรี่ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ สโตนเฮนจ์ ลอนดอน by THAI Airways 7 วัน 4 คืน
SUK-03 : อังกฤษ ฮิต ฮิต BY TG

7 วัน 4 คืน

เที่ยวอังกฤษ อ๊อกฟอร์ด ไบบิวรี่ ลิเวอร์พูล ย่านAlbert Dock ตึกรอยัลลิเวอร์ วิหารลิเวอร์พูล สนามแอนฟิลด์ แมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด บิสเตอร์วิลเลจ สโตนเฮนจ์ ลอนดอน #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 :
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์  D ประตูทางเข้าเบอร์ 2 สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

Day 2 :
00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
06.20 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชม.)
            ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ เป็นอากาศยานที่มีการจราจรหนาแน่นที่สุดในโลก เริ่มให้บริการในปี ค.ศ. 1930 นำท่านออกเดินทางสู่เมือง อ๊อกฟอร์ด มืองที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีการเริ่มสอนมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 อ๊อกฟอร์ดมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล นายกรัฐมนตรี ประมุกแห่งรัฐทั่วโลก และยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ อีกด้วย
เดินทางสู่ ไบบิวรี่ เป็นหมู่บ้านชนบทดั้งเดิมที่สวยที่สุดแห่วหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมด้วยบ้านที่มีลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำไหลผ่านทำให้หมู่บ้านแห่งนี้งดงามมากขึ้นไปอีก อิสระเก็บภาพความประทับใจ                 
เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลิเวอร์พูล เมืองมรดกโลก ก่อตั้งแต่ปี ค.ศ. 1207 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของปากน้ำเมอร์ซีย์ ลิเวอร์พูลเป็นที่รู้จักของทั่วโลกจากความเป็นที่นิยมของวงดนตรี เดอะบิทเทิลส์และสโมสรฟุตบอลชื่อดังซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลิเวอร์พูล ย่าน Albert Dock เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของเมืองลิเวอร์พูล ด้วยสภาพตึกที่เก่าแก่แบบมีสไตล์ มีเรือโบราณ คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึกอีกมากมาย
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Adelphi Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
ตึกรอยัลลิเวอร์ หนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่สูงที่สุดในยุโรปเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 มีความสูงประมาณ 322 ฟุต โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่ และมีรูปปั้น The Beatles เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอิน นำท่านชม วิหารลิเวอร์พูล เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเก่าแก่มากกว่า 100 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้
เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใหญ่อันดับ 2 รองจากลอนดอนในอดีตเป็นศูนย์กลางการปฎิวัติอุตสาหกรรม ปัจจุบันคนทั่วโลกรู้จักเมืองนี้ผ่านสโมรฟุตบอลชื่อดังอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด นำท่านเยี่ยมชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินที่ระลึกและชมความยิ่งใหญ่ของสโมสรแห่งนี้
นำท่านสู่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต สวรรค์ของแหล่งนักช้อป มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแฟชั่น เช่น Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่ให้ท่านได้เลือกลิมลอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มหานครลอนดอน เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม หมู่บ้านคาสเชิลคอมบ์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่14 โดยบ้านเรือนต่างๆ สร้างขึ้นจากหิน คาสเซิลคอมบ์ได้รับการยกย่องว่า เป็นหมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ในยุคกลางและงดงามอันดับต้นๆของประเทศอังกฤษ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Roman Bath โรงอาบน้ำโบราณขนาดใหญ่ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยที่ชาวโรมันบุกเข้ายึดเกาะอังกฤษ ภายใน Roman Baths แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ 1. บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นจากใต้ดิน และไหลเข้าสู่บ่อเก็บน้ำที่ชาวโรมันสร้างขึ้น บ่อนี้ถือว่าเป็น บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2. วิหารโรมัน 3. ห้องอาบน้ำของชาวโรมัน และ 4. พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ  นำท่านออกเดินทางสู่เมือง Salisbury ชม สโตนเฮนจ์ โบราณสถานลึกลับ 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลกประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ที่ถูกสร้างขึ้น เมื่อประมาณ 3,000ปี ก่อนศริตกาล
เที่ยง...บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลอนดอน เดินทางสู่ย่านช้อปปิ้ง ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหราที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี 2377 ภายในห้างตกแต่งได้อย่างสวยงามและหรูหราไฮเอน และยังมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกช้อปถึง 300 กว่าร้าน
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

Day 5 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบัคคิงแฮม เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์อังกฤษภายหลังการเสด็จขึ้นครองราชย์ของ พระนางเจ้าวิตอเรีย ในปี ค.ศ. 1837 ปัจจุบันเป็นประทับของ พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 อยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ชมวิหารเวสต์มินสเตอร์ เป็นวิหารที่เก่าแก่ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1065 และยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสของราชวงศ์ระหว่างเจ้าหญิงอลิชาเบธ กับ เจ้าฟ้าชายฟิลิป และเจ้าชายวิลเลียม กับ องค์หญิงเคท จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นความภาคภูมิใจของชาวลอนดอน แลนมาร์คที่คนทั่วโลกรู้จักและใฝ่ฝันว่าจะต้องมาเช็คอินให้ได้สักครั้งนึงในชีวิต ลอนดอนอาย ชิงช้าสวรรค์ที่สร้างด้วยโครงเหล็กค้ำเพียงข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก ไปต่อกันที่ ถนนดาวนิ่ง (Downing Street) เป็นที่พำนักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1684 ผ่านชม จัตุรัสทราฟัลการ์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในสงครามนโปเลียนิก ระหว่างอังกฤษ ฝรั่งเศสและสเปน เดินทางสู่ Tower of London (หอคอยลอนดอน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมป์ จากนั้นถ่ายรูปกับ Tower Bridge สะพานข้ามแม่น้ำเทมป์ที่สามารถยกเปิด – ปิดได้ ช้อปปิ้งอ๊อกฟอร์ดสตรีท เป็นถนนช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของกรุงลอนดอนมีร้านค้าประมาณ 300 ร้านทั้งแบรนด์ราคาถูก ไปจนถึง แบรนด์เนม หรูหรา
เที่ยง/ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า... บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ท่าอากาศยานลอนดอนฮีทโธรว์ 11.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Day 7 :
06.15 น. เดินทางถึง   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 มี.ค – 03 เม.ย 2565 จันทร์ - อาทิตย์ 54,777 FULL
12 – 18 เม.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 59,777 FULL
26 เม.ย – 02 พ.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 59,777 FULL

ทัวร์อังกฤษ อ๊อกฟอร์ด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน