ทัวร์ ในประเทศ


อุดรธานี หนองคาย วัดผาตากเสื้อ วัดหินหมากเป้ง ถ้ำพญานาค พระธาตุกลางน้ำ เที่ยวภาคอีสาน บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี
ไหว้ ฮก ลก ซิ่ว 3 พระธาตุ เสริมอำนาจ วาสนา บารมี
รหัสโปรแกรม : 21878
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี หนองคาย วัดผาตากเสื้อ วัดหินหมากเป้ง ถ้ำพญานาค พระธาตุกลางน้ำ by Air Asia 3 วัน 2 คืน
WTUTH-FD009 : อุดรฯ-หนองคาย บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน บูชา 3 พระธาตุ เสริมวาสนา บารมี ไหว้ ฮก ลก ซิ่ว 3 พระธาตุ เสริมอำนาจ วาสนา บารมี

Day 1 :
04.00 น.     เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
06.40 น.     ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH  06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
07.50 น.     เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี
                   นำคณะเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง จ.อุดรธานี
10.30 น.     
คณะเดินทางถึง วัดป่าภูก้อน (เปลี่ยนนั่งรถสองแถว) เพื่อขึ้นเขา สักการบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาวจาก ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการดุจดั่งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
11.30 น.      นำคณะเดินทางสู่ อ.สังคม จ.หนองคาย
12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารบ้านไม้ริมโขง (มื้อที่1) 
                   พร้อมชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง
13.30 น.      
คณะเดินทางถึง วัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเขาในเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เดิมชื่อ วัดถ้ำพระ หลวงปู่เพชร ปะทีโป ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติธรรม บริเวณถ้ำพระและได้ก่อตั้งวัดผาตากเสื้อขึ้น และเป็นจุดชมวิวที่ SKY WALK (สกายวอล์ค) ซึ่งภายในวัดมีธรรมชาติที่ร่มรื่น และเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.หนองคาย
15.30 น.      คณะเดินทางถึง วัดหินหมากเป้ง หินหมากเป้ง เป็นชื่อหินสามก้อนซึ่งตั้งเรียงรายกันอยู่ริมฝั่งโขง อันมีรูปลักษณะคล้ายลูกตุ้มเครื่องชั่งทองคำสมัยเก่า พร้อมกราบหุ่นขี้ผึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี' เกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสาน ชม สกายวอล์ค แห่งที่สองของจังหวัดหนองคาย
16.00 น.      นำคณะเดินทางสู่ วัดโพนจิกเวียงงัว อ.เมือง จ.หนองคาย
17.00 น.      คณะถึง วัดโพนจิกเวียงงัว ซึ่งเป็น 1ใน 4 แห่ง ตามปรากฏในตำนานอุรังธาตุเสริมอำนาจ ด้วยกราบไหว้ พระธาตุเขี้ยวฝาง (ฟัน)ของพระพุทธเจ้า  ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ด้วยสินทรัพย์ศฤงคาร มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ เปรียบดั่งการไหว้  “องค์ฮก”  ของคนจีน
17.30 น.      นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ที่ ร้านอาหารครัวแม่แป๊ด (มื้อที่2)
18.30 น.      นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 :
06.00 น.     นำท่านใส่บาตร ณ บริเวณ ตลาดท่าเสด็จ ตามนโยบายท่านผู้ราชการจังหวัดหนองคายนุ่งผ้าหนองคายใส่บาตรริมโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมแม่น้ำโขง (ชุดใส่บาตรไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
07.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่3)
08.30 น.     นำคณะนมัสการ หลวงพ่อพระใส  พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ได้อัญเชิญจากเมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่วัดหอก่อง ก่อนย้ายมาประดิษฐานวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวของงจังหวัดหนองคาย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพิธีแห่หลวงพ่อพระใส ให้ประชาชนชาวจ.หนองคายและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างหวัดได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล
09.30 น.    นำคณะเดินทางสู่ วัดไทย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
10.30 น.   คณะเดินทางถึง วัดไทย นำท่านกราบ  หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร  และสักการะ  พญาพิสัยสัตนาคราช  พญานาค ปางนาคปรก 7 เศียร ณ แลนด์มาร์ค      ลานนาคาเบิกฟ้า  จากนั้น ชม ถ้ำพญานาค เมืองบาดาลจำลองอันสวยงาม  นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลออกพรรษา  ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่งชองชาวหนองคาย
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านโขงวิว(มื้อที่4)
13.00 น.    นำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองจ.หนองคาย
14.00 น.    นำคณะสักการบูชา พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) “เสริมบารมี” ด้วยการกราบไหว้พระบรมธาตุพระบาทเบื้องขวา(เท้า)ของพระพุทธเจ้า จะนำพาสู่การเดินทางเพื่อสร้างบุญสร้างบารมี  มีอายุยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  เงินทองไม่รั่วไหล เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ซิ่ว” ของคนจีน
15.00 น.   
นำคณะแวะถ่ายรูปแลนด์มาร์คหนองคายที่ ลานพญานาคคู่ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและนำคณะนมัสการ 'หลวงพ่อพระบุญคุ้ม' วัดลำดวน ซึ่งอยู่ตรงข้ามลานพญานาคคู่และชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงจากด้านบน
15.30 น.    นำคณะเลือกซื้อสินค้าของฝาก ที่ ตลาดสินค้าอินโดจีน หรือ ตลาดท่าเสด็จให้คณะเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากประเทศเพื่อนบ้านเช่น ลาว จีน เวียดนาม
17.30 น.    รับประทานอาหารค่ำที่  ร้านแดงแหนมเนือง (มื้อที่5)
18.30 น.   
นำท่านเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า  พักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 3 :
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่6)
08.00 น.   
นำคณะเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวนเพื่อสักการบูชาพระธาตุบังพวน
08.30 น.    เดินทางถึง พระธาตุบังพวน “เสริมวาสนา” ด้วยการกราบไหว้พระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้า  ถือเป็นผู้มีความเจริญ มีโชคลาภ มีวาสนา  ฐานะมั่นคง การงานก้าวหน้า  มีกินมีใช้ตลอดกาล  เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ลก ของคนจีน  และภายในบริเวณ วัดพระธาตุบังพวนยังมีกลุ่มสัตตมหาสถาน 1 ใน 4 ของโลก เป็นที่เคารพบูชาของชาว หนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านวาสนาปาร์ค (มื้อที่7)
                  คณะเดินทางถึง วัดป่าคำชะโนด ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ “วังนาคินทร์”
14.30 น.     นำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านนาข่า
16.00 น.     คณะเดินทางถึง หมู่บ้านนาข่า จ.อุดรธานี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ของฝากของ ที่ระลึก ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าหมี่ขิด และงานผ้าสวยงามต่างๆ มากมาย
17.30 น.     นำคณะเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
19.30 น.     ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**
20.30 น.     เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 – 25 ต.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990 -
20 – 22 พ.ย 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990
04 – 06 ธ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 11,990

ทัวร์ในประเทศ อุดรธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน