ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21398
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร by รถตู้ปรับอากาศ 4 วัน 2 คืน
JNLIS32 : อะเมซิ่งอีสาน เที่ยวตัวปลิว ชิลล์ 3 เมือง

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน อะเมซิ่งอีสาน เที่ยวตัวปลิว ชิลล์ 3 เมือง สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 4 วัน 2 คืน สักการะพระธาตุ เสริมสิริมงคล ปลายทางแห่งความสุข ริมฝั่งโขง

DAY 1 :
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดจอดรถ ปั๊มน้ำมันปตท ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ
22.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ 

DAY 2 :
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า เมนูชุดข้าวเกรียบปากหม้อ ร้านดังของจังหวัดสกลนครเปิดมาแล้ว 20 ปี
09.00 น. ศูนย์รวมการท่องเที่ยววิถีผ้าคราม ณ ร้านครามสกล
แหล่งผ้าย้อมครามคุณภาพ ซึ่งผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาแต่ครั้งปู่ ย่า ตา ยาย โดยการทอผ้าด้วยมือไว้ใช้เอง และเป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท บ้านนายาง ซึ่งเรียกว่า “ผ้าฝ้ายย้อมคราม” ซึ่งแต่เดิมจะเย็บด้วยมือ เป็นเสื้อผ้าสวมใส่สำหรับผู้หญิง ส่วนผู้ชายจะทอเป็นผ้าขาวม้าใส่นุ่งแบบโจงกระเบน หรือผ้าเตี่ยว  ร้านครามสกล ขึ้นชื่อด้านสินค้าแปรรูปจากผ้าครามดีไซน์ทันสมัย ชมขั้นตอนการทำผ้าย้อมคราม “ผ้าผิว
สวย” ที่ช่วยป้องกันรังสียูวีช้อปสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามสกลนครนานาชนิด ในบรรยากาศร่มรื่นบ้านไม้ในสวน “ความสุขของคนไม่ใช่เเค่การมาซื้อผ้าแต่เป็นการรับรู้เรื่องราวผ้าผิวสวย” อันซีนวัดสวยบนเนินเขาแห่งสกลนคร ณ วัดถ้ำผาแด่น วัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี เชื่อกันว่าในอดีตนั้นเป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและคณะครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐาน เคยธุดงค์มาปักกลด บำเพ็ญเพียรเมื่อในปี พ.ศ. 2483 ด้วยความที่วัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้สามารถชมทิวทัศน์รอบๆ และมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศาเลย สักการะองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาค เปิดตำนานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภ พญาเต่างอยตำนานพญาเต่างอย ถูกเล่าขานกันมา 400ปีก่อน ลักษณะสำคัญของพญาเต่างอยคือเป็นเต่าขนาดใหญ่ เกล็ดบนหลังแต่ละเกล็ดมีรูปพระเกจิอาจารย์ประดับตกแต่ง บนหลังพญาเต่างอยประดับดอกบัวปั้น ในดอกบัวมีสร้อยทอง พระ ของขลังต่างๆ บรรจุไว้พร้อมฉาบปิดแน่นหนา  รูปปั้นพญาเต่างอย เป็นที่สักการะของชาวบ้าน โดยมีความเชื่อว่า ผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ และขอโชคขอลาภกับพญาเต่างอยนั้น จะได้โชคลาภกลับไป ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย และเชื่อว่าการมาสักการะบูชาจะทำให้อายุยืนยาวมีโชคมีลาภกลับบ้านไปทุกคน
เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
สักการะองค์พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร
พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครแห่งนี้อยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศานิกชนในจังหวัดสกลนคร องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม วัดพระธาตุเชิงชุม  นับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ดังคำกล่าวที่ว่า “จะมีครั้งไหนที่ได้อานิสงส์มากไปกว่าการได้มาบูชา พระธาตุที่สร้าง ครอบรอยพระบาทแห่งพระพุทธเจ้าถึง 4 พระองค์” เชื่อกันว่าอานิสงส์ในการนมัสการพระธาตุเชิงชุมนั้นจะก่อให้เกิดความ เป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปราศจากอันตราย   รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต ในทุกวันจะมีประชาชนมากราบ ไหว้พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระแสนเป็นจำนวนมากทีเดียว
นำคณะเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม
กราบสักการะ พระธาตุพนม ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ แห่งภาคอีสาน 
วัดพระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และยังเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน พระบรมธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่ โบราณกาล พุทธศาสนิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง ได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษ ว่ากันว่าหากใครได้มา นมัสการพระธาตุครบ ๗ ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม ๗ ครั้ง ที่ถือเป็น อานิสงส์ผลบุญยิ่งนัก
เย็น  รับประทานอาหารเย็นเมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่พัก ณ โรงแรม Blu นครพนม หรือเทียบเท่า

DAY 3 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก 
09.00น.
นั่งรถรางชมเมืองนครพนม สัมผัสชีวิตริมฝั่งโขง
อาสนวิหารวัดนักบุญอันนาหนองแสง
ศูนย์รวมจิตใจของชาวหนองแสงที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงาม แนวต้นมะฮอกกานีบนถนนศาลากลาง 
ชมสามตึกเหลือง เอกลักษณ์ของเมืองนครพนม อาคารเก่าแก่ก่อสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียลเป็น 3 สถานที่ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ควบคุมการก่อสร้างโดยคหบดีผู้รับเหมาก่อสร้างเชื้อสายเวียดนาม ชื่อ 'โองกูบา' มีชื่อไทยว่า 'นายสุนทร วิจิตรเจริญ' ประกอบไปด้วย อาคารกูบาเฮ้าส์ สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำ เยี่ยมชมและรับฟังเรื่องเล่าบ้านโบราณ อายุกว่า 104 ปี, หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม อาคารเก่าแก่สีเหลืองสวยงามที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทย ในรูปแบบโคโลเนียล, พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  อายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ในปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนมที่ภาคภูมิใจ- แวะถ่ายรูปจุดเช็คอินบริเวณบ้านเรือนเก่าแก่ริมโขง 
หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
โดดเด่นเป็นสง่า ตัวอาคารสีชมพูสะดุดตา สูงประมาณ 50 เมตร หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามในจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนย้ายกลับเวียดนามตามท่านโฮจิมินห์ และเพื่อระลึกถึงไมตรีจิตของคนไทยและเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณ
วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมที่ประดิษฐานองค์พระติ้วและพระเทียม พระทั้งสององค์มีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่คู่ชาวแม่น้ำโขง 
สักการะขอพร พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค ๗ เศียรพ่นน้ำ แลนด์มาร์คเมืองนครพนมเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภา พญาศรีสัตตนาคราช องค์พญานาค ๗ เศียรพ่นน้ำ แลนด์มาร์คเมืองนครพนมเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอี คอีสาน ที่มีความสวยงามและโดดเด่น มีน้ำหนักรวม 9,000กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปด เหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15เมตร สามารถพ่นน้ำได้  เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นำพาความเจริญรุ่งเรือง สร้างขึ้นจากความเชื่อความศรัทธาของชาวไทยและชาวลาว

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

DAY 4 :
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และคืนห้องพัก 
เช้า แวะช้อปปิ้ง ณ ตลาดอินโดจีน แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากนานาประเทศ จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ รวมถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหาร เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ
จุดชมวิวตัวเมืองมุกดาหารที่สวยที่สุด ณ หอแก้วมุกดาหาร 
หอแก้วมุกดาหารสร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มาชมวิวตัวเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะ สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9 เหลี่ยม ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรงเก้าเหลี่ยม ชั้น 1 เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มุกดาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวมุกดาหาร ชั้นบนสุด สามารถชมทัศนียภาพรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างสวยงาม
วัดภูมโนรมย์ หรือวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ นอกจากจะเป็นศาสนสถานเก่าแก่ ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะขอพรอีกด้วย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นบ้าน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบรรยากาศย้อนยุคริมชายโขง 
บ่าย  แวะไร่ภาสทอง สวนดอกไม้กลางหุบเขา ในถิ่นอีสาน
โดดเด่นด้วยกังหันลมขนาดใหญ่ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด พร้อมถ่ายรูปกับหอไอเฟลจำลอง, ให้อาหารแกะ ปลา กวาง ม้า นก, ปั่นจักรยาน หรือ ขี่ม้าชมไร่, ปั่นเรือเป็ดแบบชิล ๆ อีกทั้งที่นี่ยังมีคาเฟ่ Phattong Cafe’ บริการอาหาร เครื่องดื่มและจำหน่ายของที่ระลึก รวมถึงผลผลิตทางเกษตร
ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
23.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
07 – 10 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
14 – 17 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
21 – 24 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
28 – 31 ม.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
04 – 07 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
11 – 14 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
18 – 21 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
25 – 28 ก.พ 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999 -
04 – 07 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999
11 – 14 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999
18 – 21 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999
25 – 28 มี.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 6,999

ทัวร์ในประเทศ นครพนม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน