อยุธยา ล่องเรือ BuffetUnithaiTrip เที่ยวภาคกลาง จังหวัดอยุธยา ล่องเรือสำราญชมวิวสองแม่น้ำ (เจ้าพระยา + ป่าสัก) ชมความงดงามของวิถีชีวิตริมน้ำและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์รสเลิศ
รหัสแพ็คเกจ : 20966
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ในประเทศ อยุธยา ล่องเรือ BuffetUnithaiTrip by เรือสำราญ

1 วัน

เที่ยวภาคกลาง จังหวัดอยุธยา ล่องเรือสำราญชมวิวสองแม่น้ำ (เจ้าพระยา + ป่าสัก) ชมความงดงามของวิถีชีวิตริมน้ำและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของไทย พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟต์รสเลิศ

โปรแกรมล่องเรือ VELA Cruise Ayutthaya มีรอบการบริการ 2 รอบ

1. VELA Cruise - L : รอบกลางวัน (12.30 - 14.30) : เปิดบริการเฉพาะ
วันเสาร์ / วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. VELA Cruise - D : รอบดินเนอร์ (18.30 - 20.30) : เปิดบริการทุกวัน

รายละเอียดโปรแกรม

VELA Cruise - L : 11.00 - 12.00 / VELA Cruise - D : 17.00 - 18.00
ลงทะเบียนเพื่อรับตั๋วขึ้นเรือ ที่ท่าเรือ VELA อยุธยา

VELA Cruise - L : 12.30 / VELA Cruise - D : 18.30
เรือล่องออกจากท่าเรือ VELA อยุธยา พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์
รสเลิศโดยฝีมือเชฟชั้นนำ เคล้าคลอเสียงเพลงอันไพเราะ พร้อมชมวิวริม
สองฝั่งแม่น้ำยามค่ำ โดยเส้นทางล่องเรือจะผ่านแม่น้ำสำคัญของไทย
2 สาย คือ แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำเจ้าพระยา ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำ
ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน, วัด รวมถึง
โบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาตร์ไทย อาทิ วัดพนัญเชิง,
ป้อมเพชร, วัดพุทไธศวรรย์, โบสถ์เซนต์โยเซฟ, วัดชัยวัฒนาราม,
พระตำหนักสิริยาลัย เป็นต้น

VELA Cruise - L : 14.30 / VELA Cruise - D : 20.30
เรือ VELA Cruise กลับเทียบท่าที่ท่าเรือ VELA อยุธยา

ส่ง Email ให้เพื่อน

Voucher อาหาร บุฟเฟ่ต์/ดินเนอร์ในประเทศ อยุธยา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน