ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 18343
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ หมู่บ้านคีรีวง by รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
NST-01 : เที่ยวเมืองคอน ขอพรตาไข่ สบายใจที่คีรีวง

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคใต้ ศาลหลักเมือง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – หมู่บ้านคีรีวง - หมู่บ้านคีรีวง – กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ – ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ

Day 1 : แวะสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช กราบไหว้ ขอพร ณ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านคีรีวง ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ

Day 2 : นำท่านเดินทางเข้าสู่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง นำท่านแวะสักการะ ขอพร ตาไข่วัดเจดีย์ “ไอ้ไข่” แวะถ่ายรูป จุดชมวิวเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้แวะชมทิวทัศน์ และถ่ายภาพสวย ๆได้ตามความต้องการตลอดเส้นทาง พร้อมทั้งจะมีการก่อสร้างอนุสรณ์ สถาน “พลายจำเริญ” เดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

ส่ง EMAIL ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

ทัวร์ในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน