ทัวร์เวียดนามช่องทางการจองทัวร์

สำคัญ!! แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
รหัสโปรแกรม : 11458
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PVN35 : เวียดนามกลาง ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ BY VZ
4 วัน 3 คืน

กรุงเทพ-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก
ดานัง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-พักบานาฮิลล์
บานาฮิลล์-สะพานทอง-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร
เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2019
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2020
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
19 – 22 ก.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 - W/L
20 – 23 ก.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999 - W/L
25 – 28 ก.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
26 – 29 ก.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900
13,900
27 – 30 ก.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900
01 – 04 ส.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
02 – 05 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999 W/L
03 – 06 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999 W/L
08 – 11 ส.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
09 – 12 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
10 – 13 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999
11 – 14 ส.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 12,999
15 – 18 ส.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
16 – 19 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
17 – 20 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
22 – 25 ส.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 W/L
23 – 26 ส.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
24 – 27 ส.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
05 – 08 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
06 – 09 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
07 – 10 ก.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
12 – 15 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
13 – 16 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
14 – 17 ก.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
19 – 22 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
20 – 23 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
21 – 24 ก.ย 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
26 – 29 ก.ย 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999 W/L
27 – 30 ก.ย 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
28 ก.ย – 01 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
03 – 06 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
04 – 07 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 12,999
05 – 08 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 12,999
10 – 13 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 12,999
11 – 14 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 14,900 BUS2
12 – 15 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 14,900 W/L
13 – 16 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,999
14 – 17 ต.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 W/L
15 – 18 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L
16 – 19 ต.ค 2562 พุธ - เสาร์ 11,999 W/L
17 – 20 ต.ค 2562 พฤหัส - อาทิตย์ 13,999
18 – 21 ต.ค 2562 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
19 – 22 ต.ค 2562 เสาร์ - อังคาร 13,999
20 – 23 ต.ค 2562 อาทิตย์ - พุธ 13,999
21 – 24 ต.ค 2562 จันทร์ - พฤหัส 11,999 W/L
22 – 25 ต.ค 2562 อังคาร - ศุกร์ 11,999 W/L
23 – 26 ต.ค 2562 พุธ - เสาร์ 13,999 W/L