ทัวร์พม่า

รหัสโปรแกรม : 5353
สำคัญ!! กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม

รหัสโปรแกรม : 5353 แจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม
พม่า เพิ่มพลัง
1 วัน 1 คืน

ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่
เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก

สายการบิน NOK AIR
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
15, 21 พ.ย 2017 3,888
26 ธ.ค 2017 3,888


mail to
mail fromช่องทางการจองทัวร์