ทัวร์จีน4867 จางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
4 วัน 3 คืน

 สัมผัสความหวาดเสียวเดินบนสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก ::: สวยงามกับธรรมชาติที่แปลกตา สวยงามกว่าที่เคยเห็น ::: เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ (WE)

สายการบิน Thai Smile Airways
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
16.17, 23, 24, 30 พ.ย 17 8,998
01, 02, 14, 21, 22, 26 ธ.ค 17 8,998
07, 09 ธ.ค 17 9,999

mail to
mail from