ทัวร์มาเก๊า4263 มาเก๊า จูไห่
3 วัน 2 คืน

(โปรแกรมนี้..เต็ม..ทุกพีเรียดแล้วค่ะ)
สักการะเจ้าแม่กวนอิม
ชมความงามโบสถ์เซ็นปอล
ครบสูตรชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’
และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
โชว์ น้ำพุเต้นระบำ (ราคานี้เฉพาะคนไทย)
ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

สายการบิน Air MACAU
วันที่เดินทาง
วันที่เริ่มต้น เดือน/ปี ราคา
18, 19, 26, 30 ก.ค 2017 4,994
17, 22, 23, 29 ส.ค 2017 4,994
04, 05, 18, 19, 23, 26 ก.ย 2017 4,994

mail to
mail from